Danas je ono sutra za koje sam jučer bio zabrinut.
GOETHE

X